Menengok Kediaman dan Asta Panembahan Wirokromo

 • Ini Sejarahnya
 • Leluhur yang mempunyai masjid
 • Anak cucu/keturunan Tumenggung Puger bernama Candu Amu
 • Candu Amu mempunyai anak Tumennggung Ratu yang bertahta di Risbanggah
 • Madura. Tumenggung Ratu mempunyai seorang anak lelaki dia mengaku
 • Sebagai pertapa bersuami susunan ngampel yang mendapat sebutan Ngalam Haqiqat. Sesudah
 • Berkelana ke timur bertempat tinggal di Pulau Sapudi masuhara dan bertapa
 • Mencari sahabat dan menduduki jabatan Panembahan. Panembahan mempunyai anak
 • Lelaki bernama Ngabehi Kendura Wahana. Ngabehi Kendura Wahana mempunyai anak
 • Enam, dua anak perempuan, emapat laki-laki, yang tertua bernama Barbaras
 • Menjadi pembesar di selatan. Adiknya pembesar di arahas bernama Demang Jaga
 • Krama. Adiknya pembesar di Kangehan bermana Wirakrama. Adiknya
 • Menjabat pembesar di Makasar bernama Bangsa Kasuma
 • Anak perempuannya yang satu mempunyai seorang anak laki-laki menjadi pembesar di Sapudi
 • Bernama wiradira. Yang memberikan nama masjid, tatkala
 • Didirikan oleh orang jawa (pada) putung matelu batu ngetan (batu yang ke timur pecah tiga)

Sumber: Kantor Kecamatan Sepudi, Kabupaten Sumenep

Tulisan bersambung;

 1. Sejarah Peninggalan Budaya di Pulau Sepudi
 2. Pesarean dan Asta Adi Poday di Pulau Sepudi
 3. Menengok Kediaman dan Asta Panembahan Wirokromo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.