Budaya Madura  

Pandangan hidup orang Madura cukup sederhana, ideal, tidak boleh seseorang itu “ngerrep oreng sala”, (menyembunyikan, melindungi dan membela orang salah)