Peristiwa Madura  

Kalangan menengah Madura sulit mengaku Madura manakala berada di luar Madura. Sebab, masyarakat luar Madura telah punya persepsi kurang bagus akan Madura.