Tokoh Madura  

Perlawanan Kyai Prajan dipadamkan Barisan merupakan pelajaran penting dalam sejarah kolonialisme Belanda di Madura. Kyai Prajan dan Barisan menunjukkan dua sisi dikotomis kemerdekaan yang diperjuangkan di Madura masa itu