Peristiwa Madura  

Mendengar logat Madura yang khas, orang Malaysia tersebut tertarik untuk belajar dan menggunakannya. Ada ketertarikan mendengar dialek Madura yang unik itu