Sastra Madura  

Cerita rakyat Madura sangat perlu diperhatikan sebagai tanda perubahan ma syarakat. Cerita rakyat dalam masyarakat, dapat rnenyuarakan perilaku proses mendidik sesamanya