Tokoh Madura  

Sebagai kreator, Irsyad mempunyai multi talenta cukup komplit. Selain sebagai guru dan ia juga sebagai seniman musik yang telah mencipta sejumlah lagu, juga ahli dalam sistem pemeliharan dan penyimpanan peluru kendali