Sejarah Madura  

Pasukan Raden Trunajaya yang bercokol di Kediri masih menguasai kawasan bang wetan (pesisir timur). Lebih dari itu, Amangkurat II yang bertahta tanpa istana