Budaya Madura  

Oleh  Mien A. Rifai Keris––yang dalam Bahasa Jawa disebut curigo––merupakan salah satu bentuk pengejawantahan keksatriaan…