Legenda Madura  

Nama Rama Kaè itu sendiri sebenarnya adalah julukan atau pemberian secara tidak langsung oleh orang-orang Bandungan. Bagi mereka, nama Rama adalah panggilan terhormat untuk seseorang