Budaya Madura  

Kesungguhan yang diperlukan lebih kepada kesungguhan yang benar-benar sungguhan. Kesungguhan yang setengah-setengah sangat mungkin akan mengundang apa yang disebut kegagalan, utamanya dalam proses bertahan hidup.