Tradisi Madura  

Etos kerja perempuan Madura relatif lebih tinggi dari pada para perempuan lain di sekitarnya. Itulah sebabnya, ketika BeIanda memerlukan banyak tenaga kerja